Pracovisko Upsvar ZA

sponzorované odkazy

Úpsvar, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

Pracovisko  UPSVAR Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina

Mapa Upsvar ZA

Informátor: 041/2440999

Kancelária riaditeľa: 041/2440101
Osobný úrad: 041/2440120
Oddelenie informatiky a správcov IS: 041/2440160
Oddelenie ekonomiky: 041/2440170, fax 041/2440199
mail úradu: za@upsvr.gov.sk

 

sponzorované odkazy